I VestLÆSland samarbejder bibliotekerne i Lejre, Sorø, Slagelse, Ringsted, Kalundborg og Odsherred kommuner om en særlig læseindsats for de allermindste.

VestLÆSLand

Bibliotekerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland starter i 2021 et strategisk samarbejde om en litteratur- og læseindsats for de mindste børn. Initiativet er finansieret af Kulturministeriet som gennem en fireårig periode sikrer at de mindste børn og deres familier vil få et helt særligt tilbud fra bibliotekerne i regionen.

ÆllebælleMAJfortælle

”ÆllebælleMAJfortælle” er en tilbagevendende begivenhed, der skal sikre at størstedelen af regionens vuggestue – og dagplejebørn kommer til at opleve en hel masse litteratur. Det vil for eksempel være fortællinger, rim, remser, musiktekster, illustrationer, teater, lydbøger og traditionelle bøger.
I år er tingene lidt anderledes, for festivalen kan ikke afvikles fysisk på bibliotekerne. I stedet for bliver der aktiviteter ude hos dagplejere og i vuggestuerne. Hvordan festivalen foldes ud i det enkelte dagtilbud, er forskellig fra bibliotek til bibliotek, men vil dog hvert år være fælles aktiviteter, som alle børn møder på tværs af kommunerne. I år er det en digital teaterforestilling som er skrevet eksklusivt til festivalen.

Teater og film
Forestillingen ”Da Lille Nielsen Rejste” er tilrettelagt af skuespiller Flemming Bang, og rækker ud til alle børn under festivalen ved hjælp af lokale rekvisitter og andre greb. Derudover møder børnene digital højtlæsning fra det digitale Lililib-højtlæsnings-univers fra Ringsted Bibliotek, som mange børn allerede kender og elsker. Der vil blive produceret nye film til festivalen hvert år.

Fokus på både forældre og personale

Forældrene bliver også inddraget og får gennem festivalugen gode råd og idéer til hvordan de kan tale eller lege med deres barn i forlængelse af ugens oplevelser.
En vigtig indgang til at styrke børns læsning er dagplejer og vugge- og børnehavepersonale. Disse bliver under festivalen tilbudt kompetenceløft i form af højtlæsningskurser og lignende tilbud.

Tidlig indsats virker

Den tidlige indsats på læseområdet kan have stor betydning for barnets udvikling samt fysiske og psykiske sundhed. Undersøgelser har vist, at en tidlig indsats kan afhjælpe social ulighed, styrke børnenes sprog og dermed også deres evne til at lære at læse og på sigt tage en uddannelse. Dertil giver højtlæsning en række gevinster som ro, koncentration og fællesskab.


ÆlleBælleMAJFortælle afvikles i 2021 i perioden 17-23. maj.
Læs mere på www.vestlaesland.dk
Kontakt:
Anna Todbjerg Jensen antoj@odsherred.dk
Kari Haugan Engberg kaen@lejre.dk

Deltagende biblioteker

Relevante links