VestLÆSland

Om VestLÆSland

”ÆllebælleMAJfortælle” er en tilbagevendende begivenhed, der som formål har at alle 0 – 3 årige i regionen, introduceres til litteratur i alle sine former. Det vil for eksempel være fortællinger, rim, remser, musiktekster, illustrationer, teater, lydbøger og traditionelle bøger. Hvert bibliotek har sin unikke profil, men fælles er det dog, at alle børn i regionen modtager en bog. Tjek de enkelte bibliotekers hjemmesider for at se mere om deres arrangementer under festivalen.

Tidlig indsats virker

Den tidlige indsats på læseområdet kan have stor betydning for barnets udvikling samt fysiske og psykiske sundhed. Undersøgelser har vist, at en tidlig indsats kan afhjælpe social ulighed, styrke børnenes sprog og dermed også deres evne til at lære at læse og på sigt tage en uddannelse. Dertil giver højtlæsning en række gevinster som ro, koncentration og fællesskab.

VestLÆSland

I VestLÆSland samarbejder bibliotekerne i Lejre, Sorø, Slagelse, Ringsted, Kalundborg og Odsherred kommuner om en særlig læseindsats for de allermindste i årene 2021 til 2024.

Bibliotekerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland startede i 2021 et strategisk samarbejde om en litteratur- og læseindsats for de mindste børn. Initiativet er finansieret af Kulturregionen som gennem en fireårig periode sikrer, at de mindste børn og deres familier vil få et helt særligt tilbud fra bibliotekerne i regionen.

Kontakt

© copyright 2021-24 vestlaesland.dk